Skip to main content
8
Apr

Duurzaamheidsbijdrage en piektoeslag

RWG streeft voortdurend naar het verder optimaliseren van de logistieke afhandeling op haar terminal. In dit kader heeft RWG per half februari 2024 het verwacht losmoment van containers toegevoegd aan de data-elementen in MCA*. Met deze toevoeging, naast alle andere investeringen door RWG in het landzijdig proces, is het dus nu mogelijk om het ophalen van containers nog efficiënter te plannen.

Om ook in de toekomst hoogwaardige data te kunnen delen en te blijven investeren in het landzijdig proces zal per 1 mei 2024 de piektoeslag met EUR 2,50 (exclusief BTW) worden verhoogd naar EUR 17,50 (exclusief BTW). 

RWG is een 100% CO2-neutrale terminal voor alle eigen equipment. Duurzaamheid is een belangrijke strategische doelstelling voor RWG. Vanuit deze strategie heeft RWG een zeer omvangrijk reeds lopend investeringsprogramma opgesteld voor de aankomende jaren, om structureel voor alle modaliteiten een partner te zijn in de transitie naar 100% CO2-neutrale supply chains op water, weg en spoor. Mede zodat alle partijen tijdig kunnen voldoen aan alle toekomstige verplichtingen die worden opgelegd vanuit de EU en andere overheidsinstanties in relatie tot deze doelstelling. In dit kader zal vanaf 1 mei 2024 een duurzaamheidsbijdrage van EUR 2,95 (exclusief BTW) worden ingevoerd per truck bezoek. Deze bijdrage geldt niet voor zero-emissie trucks.

Algemene voorwaarden accepteren

Door deze nieuwe ontwikkelingen zijn de algemene voorwaarden van RWG gewijzigd. Eenieder die gebruik wil maken van de diensten van RWG dient derhalve voor 30 april 2024 de algemene voorwaarden van RWG opnieuw te accepteren in de portal van SecureLogistics. Indien de gewijzigde voorwaarden niet opnieuw worden geaccepteerd voor 1 mei 2024, kunnen er vanaf 1 mei 2024 geen tijdsloten geboekt worden bij RWG. Voor meer informatie zie www.rwg.nl

* Terwijl RWG zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de Expected Discharge Time (”ETD”) nauwkeurig en actueel is, is de ETD slechts een indicatie. RWG niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden of voor de gevolgen van het gebruik van de ETD. De ETD wordt verstrekt in de feitelijke staat, zonder garantie op de volledigheid, juistheid en tijdigheid daarvan. Het gebruik van de ETD geschiedt op eigen risico en RWG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met dat gebruik.