Terminalvoorwaarden (VRTO)

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn op alle activiteiten en diensten uitgevoerd door Rotterdam World Gateway B.V. (RWG), met uitzondering van de inkoop van goederen of diensten door RWG, van toepassing de algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO), zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam op 2 september 2009 met inbegrip van het TAMARA arbitragebeding. In geval RWG goederen of diensten inkoopt, gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van RWG. Zowel de Algemene Inkoopvoorwaarden van RWG als de VRTO Voorwaarden worden op eerste verzoek zonder kosten verstrekt of kunnen worden gedownload van RWG’s website. De VRTO Voorwaarden zijn ook te downloaden door hier te klikken. RWG wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden af die RWG’s wederpartij mocht gebruiken.

Download pdf