TEN-T

De bouw van RWG-terminal is voor enkele onderdelen mede gefinancierd met TEN-T subsidie van de Europese Unie. TEN-T staat voor Trans-European Transport Network. Met het TEN-T programma wil de EU het Europese vervoersnetwerk op een duurzame manier verbeteren en daarmee de Europese economie stimuleren. 

De TEN-T subsidie is door RWG aangewend voor de financiering van het equipment dat gebruikt wordt om de overslag van containers op de achterlandmodaliteiten spoor en binnenvaart zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. 

Met dit equipment is een dedicated afhandeling gerealiseerd voor binnenvaart- en railoperators en zijn er dedicated opslaglocaties op de terminal gecreëerd voor containers waarbij het achterlandtransport via het water verloopt. Hierdoor kan de op- en overslag van containers op een efficiënte manier plaatsvinden. Op deze manier wil RWG de duurzame doorvoer van containers van en naar het achterland over het spoor en het water stimuleren. 

Voor meer details omtrent het TEN-T programma zie http://tentea.ec.europa.eu/ en omtrent het RWG-project zie http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t_projects