Belang RWG

Als toonaangevende terminal is RWG van internationaal belang voor de containerindustrie. Mede dankzij RWG kan Rotterdam als haven de huidige en nieuwste generatie containerschepen snel en efficiënt afhandelen. Zo draagt RWG bij aan de ijzersterke positie van Rotterdam als belangrijkste doorvoerhaven van Europa.

Maasvlakte 2

Direct aan de Noordzee, ruim 40 kilometer ten westen van Rotterdam, ligt de Tweede Maasvlakte. Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven is een Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie. In 2012 is hier het fundament gelegd voor ’s werelds meest geavanceerde containerterminal: RWG.

Maasvlakte-2 Maasvlakte 2 Maasvlakte 2
RWG

Maasvlakte 1

Maasvlakte 2

Maasvlakte 2

Bedrijfsterreinen 1.000 hectare
Infrastructuur 290 hectare
Zeewering 230 hectare
Vaarwegen en havens 510 hectare

Grootste haven van Europa

Als global hub is Rotterdam de belangrijkste zeehaven van Europa. Met een totale goederenoverslag van zo'n 460 miljoen ton is de Rotterdamse haven veruit de grootste in Europa en wereldwijd een van de belangrijkste. Met de realisatie van Maasvlakte 2 zal de capaciteit voor containeroverslag in Rotterdam op termijn verdubbelen. Het economisch belang is groot.

Voor meer informatie over de Rotterdamse haven zie het Havenbedrijf Rotterdam