Geografisch

In de Noordzee, ten westen van Rotterdam, ligt een nieuw stuk Nederland: Maasvlakte 2. Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven is een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie. Het is de locatie waar in 2012 het fundament werd gelegd voor 's werelds modernste containerterminal, RWG. Tegenwoordig is RWG niet meer weg te denken uit de Rotterdamse haven.

Een nieuw stuk Nederland

Maasvlakte 2 omvat een gebied van ruim 2.000 hectare. Met de realisatie van Maasvlakte 2 is de kustlijn plaatselijk bijna 3,5 kilometer verder in zee komen te liggen. In totaal is de Rotterdamse haven maar liefst 20% groter geworden. Deze uitbreiding van mainport Rotterdam is vooral bedoeld om chemiebedrijven en containerterminals, zoals RWG, te faciliteren. Het nieuwe havengebied omvat zo’n 1.000 hectare bedrijfsterrein, direct gelegen aan diep vaarwater, en 510 hectare aan vaarwegen en havens.

Maasvlakte-2 Maasvlakte 2 Maasvlakte 2
RWG

Maasvlakte 1

Maasvlakte 2

Maasvlakte 2

Bedrijfsterreinen 1.000 hectare
Infrastructuur 290 hectare
Zeewering 230 hectare
Vaarwegen en havens 510 hectare

Economisch

De Rotterdamse haven is de belangrijkste zeehaven van Europa, een zogenaamde ‘global hub’. Binnen deze haven is de containerterminal van RWG een toonaangevend complex voor containerlogistiek. Het economisch belang is groot.

De grootste haven van Europa

Met een totale goederenoverslag van zo'n 450 miljoen ton is de Rotterdamse haven veruit de grootste in Europa en wereldwijd een van de belangrijkste. De haven biedt direct en indirect werkgelegenheid aan ongeveer 300.000 personen. Zo’n 3% van het totale Nederlandse inkomen wordt hier verdiend. Meer dan de helft hiervan met transport, opslag en overslag. De aanleg van Maasvlakte 2 is dus niet alleen van belang voor de regionale economie, maar ook voor de Nederlandse en zelfs de Europese.

RWG van groot belang 

In de Hamburg-Le Havre range heeft de Rotterdamse haven een marktaandeel van bijna 30% op het gebied van op- en overslag van containers. Met de ingebruikname van Maasvlakte 2 wordt de capaciteit voor containeroverslag in Rotterdam op termijn ruim verdubbeld. Dankzij de containerterminal van RWG kan de huidige en nieuwste generatie ‘Ultra Large Container Ships’ op een snelle en efficiënte wijze afgehandeld worden. Dit maakt de containerterminal van RWG van groot belang voor de toekomst van de Rotterdamse haven.

Maatschappelijk

RWG is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving. Voor RWG wegen ecologische en sociale aspecten net zo zwaar als de economische.

Dialoog met de omgeving

RWG ziet zich niet alleen als onderdeel van Maasvlakte 2, maar als onderdeel van Nederland. Daarom kijkt RWG verder dan de grenzen van de haven en zoekt de dialoog met onder meer omwonenden, stadsbesturen, belangenorganisaties en bedrijven.

Goed werkgeverschap

De veiligheid van medewerkers staat bij RWG voorop. Daarom heeft het bedrijf uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen en worden medewerkers gedegen getraind. Om talent aan te trekken en te behouden, biedt RWG zijn medewerkers mogelijkheden het beste uit zichzelf te halen en het team waarin zij werken.

Corporate Responsibility

RWG is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving. De betrokkenheid bij mens en milieu komt duidelijk naar voren in het ontwerp van de terminal. Die verantwoordelijkheid blijkt ook uit de maatschappelijke activiteiten die RWG onderneemt. RWG steunt lokale en landelijke initiatieven en activiteiten nadrukkelijk en biedt medewerkers de kans zich hiervoor in te zetten.

Meer over CR activiteiten