Coronavirus (COVID-19)

De ontwikkelingen betreffende het Coronavirus (COVID-19) gaan snel. De focus van RWG ligt op de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en relaties, alsmede de bedrijfscontinuïteit van RWG. RWG volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en van de Port Health Authority. RWG heeft maatregelen genomen om de kans op besmetting van medewerkers en personen op de terminal van RWG te minimaliseren. Daarnaast heeft RWG een aantal maatregelen genomen om de bedrijfscontinuïteit zeker te stellen.

Algemeen

RWG wijst medewerkers en personen op de terminal via meerdere kanalen op de algemene hygiëne maatregelen:

 • Regelmatig handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • ‘Groeten zonder aanraken’  / geen handen schudden;
 • Afstand houden, niet te dicht naast elkaar zitten.

Bezoekers en afspraken

 • Zakelijke bezoeken aan of vanuit RWG zijn tot nader order beperkt tot de noodzakelijke bezoeken en werkzaamheden gerelateerd aan de primaire bedrijfsvoering van RWG.
 • De toegang van bezoekers tot de gebouwen van RWG is in hoge mate beperkt. Personen die toegang nodig hebben tot één van de gebouwen van RWG dienen zich te melden bij de security loge van RWG en de receptie in het Terminal Operations Building (TOB).
 • Tot nader order worden er geen bezoeken en/of rondleidingen op de terminal gefaciliteerd.
 • Per 12 maart is het RWG bedrijfsrestaurant gesloten tot nader order

Biometrie CargoCard

 • De biometrie op de CargoCard voor chauffeurs is tot nader order uitgezet. Dit houdt in dat voor de toegang tot de terminal geen vingerscan vereist is. Uiteraard dienen alle chauffeurs wel in het bezit te zijn van een geldige CargoCard en worden er extra identiteitscontroles uitgevoerd door RWG.

 Bedrijfscontinuïteit

 • Voor de bedrijfskritische functies heeft RWG aanvullende maatregelen genomen om de gelijktijdige besmetting van medewerkers te voorkomen en zo de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen.

RWG volgt de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 op de voet en zal indien nodig verdere maatregelen treffen in belang van alle medewerkers van RWG en alle bij RWG werkzame contractors en leveranciers, alsmede in het belang van zijn bedrijfscontinuïteit.