08
mrt

RWG eerste douanearme deepsea containerterminal

Op dinsdag 8 maart 2016 heeft Ronald Lugthart, managing director van Rotterdam World Gateway (RWG), uit handen van Anneke van den Breemer, Regiodirecteur Douane Rotterdam Haven, de definitieve douanevergunning én AEO-certificering voor RWG ontvangen. Hiermee is de eerste douanearme deepsea containerterminal in de Europese Unie een feit.

Ronald Lugthart: “Door de vergaande automatisering bij RWG, de introductie van 100% voormelden van containers en lading via Portbase én door gebruik te maken van vereenvoudigde douaneprocedures verloopt ruim 95% van het administratieve proces volledig digitaal. Hiermee wordt het administratieve proces losgekoppeld van het logistieke proces op de terminal, waardoor een snelle en betrouwbare afhandeling wordt gerealiseerd.”

Anneke van den Breemer: “Als douane willen we dat de logistiek zo min mogelijk hinder heeft van de verplichte douaneformaliteiten. Er is door RWG en de douane in de afgelopen tijd  intensief samengewerkt. Op de RWG-terminal wordt nu optimaal gebruikgemaakt van de vereenvoudigde douaneprocedures. Alle partijen hebben daar baat bij, de terminal, de douane maar ook de expediteurs en vervoerders.”

Vereenvoudigde procedures

Door het toepassen van vereenvoudigde douaneprocedures is RWG onder andere in staat een volledig geautomatiseerd gate proces voor wegvervoerders te realiseren. Voor vervoerders heeft dit grote voordelen, omdat er geen fysieke douanehandelingen op de terminal meer plaats hoeven te vinden en vervoerders hier dus geen stop meer hoeven te maken. Zo is RWG bijvoorbeeld de eerste terminal in de Rotterdamse haven die als toegelaten geadresseerde optreedt, waardoor douanevervoer automatisch bij aankomst op de terminal wordt beëindigd. Dit geeft ladingbelanghebbenden extra zekerheid dat dit vervoer gezuiverd wordt.

State-of-the-art controlemiddelen

Naast het toepassen van vereenvoudigde douaneprocedures heeft de douane in constructieve samenwerking met RWG een scanfaciliteit gerealiseerd, welke volledig is geïntegreerd in het automatische logistieke proces op de terminal. De scanfaciliteit is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Ook vindt er 100% nucleaire detectie plaats voor de afhandeling van containers via truck en trein. Een groot aandeel van containers die per binnenvaartschip aankomt en/of vertrekt wordt eveneens gecontroleerd op nucleaire straling. Dit laatste is ook een innovatie die RWG in samenwerking met de douane op de terminal heeft gerealiseerd.

RWG AEO-gecertificeerd

Tegelijk met de douanevergunning heeft RWG ook zijn AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) ontvangen. Met dit certificaat toont RWG aan een betrouwbare partner te zijn voor marktpartijen en overheden. Het AEO-certificaat stelt RWG in staat processen efficiënt in te richten, zoals het toepassen van vereenvoudigde douaneregelingen. Voor RWG is het bereiken van deze mijlpaal een volgende stap in de verdere ontwikkeling van de meest geautomatiseerde terminal ter wereld.