Ontwerp

Duurzaamheid vormde een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de containerterminal van RWG. Er is gekozen voor een zeer hoge mate van automatisering en duurzame vormen van doorvoer naar het achterland. De terminal is bovendien volledig elektrisch.

Duurzame gebouwen

Om de groenste terminal in zijn soort te kunnen zijn, heeft RWG alle gebouwen energieneutraal uitgevoerd. Dit is onder meer gerealiseerd door de inzet van driedubbel glas, warmte-koudeopslag, plafond- en vloerverwarming en hoogwaardige materialen.

De functie van de gebouwen is leidend geweest voor hun vormgeving. Ze zijn gebouwd volgens een architectuur van strakke, ingetogen contouren die nauw aansluiten bij de efficiëntie waarmee de terminal opereert. Het zijn fris ontworpen gebouwen waar medewerkers en apparatuur zo efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk kunnen werken.

Hoge mate van automatisering

Het proces van het laden en lossen van containers en de transportbewegingen op de terminal zijn in hoge mate geautomatiseerd met als doel het interne transport te beperken. Hierdoor wint de containerterminal van RWG aan efficiëntie en wordt de CO2-footprint geminimaliseerd. Niet eerder werd automatisering van een containerterminal zo ver doorgevoerd.

Alles op elektriciteit

Alle kranen en voertuigen op de terminal werken op elektriciteit. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 beperkt tot een minimum.

Modal split

Vervoer via spoor of vaarweg is per container veel minder belastend voor het milieu dan vervoer over de weg. De containerterminal van RWG heeft een eigen kade voor binnenvaartschepen en een on-dock railterminal met 6 sporen. Uiteindelijk zal 65% van de containers zijn weg naar het achterland vervolgen via trein of binnenvaartschip.