Het proces

De allernieuwste en -grootste generatie containerschepen wordt dagelijks ongehinderd bij ons afgehandeld. De schepen worden gelost en geladen door onze automatische kadekranen, die op afstand gemonitord en bijgestuurd worden door onze remote operators.

Het interne containertransport tussen de kade en het opslaggebied wordt verzorgd door onze elektrisch aangedreven, automatisch gestuurde voertuigen. Vanuit de opslag vervolgen de containers hun reis naar het achterland via binnenvaart, trein of truck, waarvoor op onze terminal een aparte afhandeling is gerealiseerd die onafhankelijk plaatsvindt van onze deep sea operatie. Bij RWG vervolgt 65% van de achterlandcontainers hun reis naar de eindbestemming via binnenvaart en trein in plaats van via truck, om zo het milieu zo min mogelijk te belasten.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn onze informatieprocessen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Zo ook de controle van de containers door de douane, wat geïntegreerd is in ons terminalproces. RWG biedt alle marktpartijen te allen tijde inzicht in real-time operationele data, zoals containerstatus en afhandeltijden op de terminal via de portal en bijbehorende applicatie RWGServices

Online voormelden via Portbase

Om een zo efficiënt mogelijke logistieke flow te realiseren voor alle terminalgebruikers werken wij samen met Portbase, het Port Community System van de Rotterdamse haven. Informatie gaat bij ons altijd de container vooruit. Vervoerders dienen voorafgaand aan hun terminalbezoek alle relevante containerinformatie digitaal in te sturen via Portbase. Door correcte voormelding gaat het aanleveren en ophalen van containers gemakkelijker dan ooit.