Het proces

Op de RWG-terminal zijn alle processen vergaand geautomatiseerd om een zo efficiënt mogelijke op- en overslag van containers mogelijk te maken, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

container container container container container container container container container container container container container container
container container container container container container container container

Klaar om de nieuwste generatie containerschepen af te handelen

 

Capaciteit rwg in teu per jaar 2.350.000

Volledig elektrische terminal Hoge mate van automatisering

 
 

Terminal

Oppervlakte
108 hectare

Diepzeekade

Waterdiepte 20 meter
Lengte 1150 meter

BARGE/FEEDERKADE

Waterdiepte 11 meter
Lengte 550 meter
 

11 Diepzeekadekranen

3 Barge/feeder kranen

2 Railkranen

50 Automatische opslagkranen

59 Automatisch geleide voertuigen

 

Modal split achterlandvervoer

45%

35%

20%

Informatie

Om als terminal zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, is accurate en tijdige informatie essentieel. De komst van containerschepen is weken van tevoren bekend. Alle informatie rondom de containers en lading wordt vooraf digitaal aan de terminal gestuurd en verwerkt in het terminalsysteem. Het terminalsysteem bepaalt vervolgens de meest efficiënte inzet van kranen en voertuigen.

Veiligheid

Veiligheid is van het grootste belang voor RWG. Veiligheid voor mensen, lading en milieu. Dit komt tot uiting in de gehele bedrijfsvoering van RWG. Zo zijn er op de terminal gescheiden verkeersstromen voor bezoekers en personeel enerzijds en voor operationeel verkeer anderzijds. Door de hoge mate van automatisering is RWG bovendien in staat om het operationele proces te scheiden van menselijke aanwezigheid, waardoor risico's tot een minimum worden beperkt. Verder wordt het personeel gedegen getraind en opgeleid, en zijn er procedures voor elk mogelijk probleem. Bezoekers worden uitgebreid ingelicht en zijn verplicht een jaarlijkse veiligheidsinstructie te volgen.

Laden en lossen

Het laden en lossen van containers moet snel en veilig gebeuren, zodat het schip met zo min mogelijk oponthoud zijn reis kan vervolgen. Alle kadekranen van RWG zijn volledig elektrisch en remote controlled, een innovatie die niet eerder op deze schaal is toegepast. De kranen zijn speciaal ontwikkeld om de nieuwste en toekomstige generatie ‘Ultra Large Container Ships’  af te handelen. Ze hebben een reikwijdte van maar liefst 24 rijen breed containers en zijn uitgerust met het ‘double trolley’-systeem. Hiermee kunnen containers in twee stappen van een schip op een AGV (‘Automatisch Geleid Voertuig’) worden gelost. De AGV vervoert de containers vervolgens volledig automatisch naar het opslaggebied op de terminal, waar de containers wachten op verder transport. Het proces van het laden en lossen van containers wordt vanuit een controlekamer op de terminal gemonitord en begeleid door procesoperators. 

Op de terminal is voor alle modaliteiten - binnenvaart, trein en truck - een dedicated afhandeling gerealiseerd die onafhankelijk plaatsvindt van de deep-sea operatie. RWG heeft een eigen on-dock railterminal met twee railkranen, een speciale kade voor binnenvaartschepen en kleine feederschepen en tot slot ruim honderd beschikbare truckafhandelingsposities.