Klokkenluidersregeling

RWG doet er alles aan om zijn activiteiten eerlijk en integer uit te voeren en verwacht van alle medewerkers dat zij handelen in overeenstemming met de gedragscode van RWG en bijbehorende procedures.

De klokkenluidersregeling is een middel voor al onze stakeholders om hun bezorgdheid te kunnen uiten over overtredingen die zij waarnemen binnen RWG. Elke zaak wordt effectief, consequent en in vertrouwen behandeld.

RWG klokkenluidersregeling (PDF)

Submit a Report